A. D. Esteirana Remo

Asociación Deportiva Esteirana Remo

traineriña

Traineriña

É a embarcación de dimensións medias, en eslora, manga e puntais, do banco fixo. A tripulación está composta por 6 remeiros e un patrón situados todos eles en liña. A forma de situar aos remeiros nesta embarcación pode variar aínda que as máis habituais son: Unha coa boga por babor e a outra en estribor, [...]

, , , ,