A. D. Esteirana Remo

Asociación Deportiva Esteirana Remo

dorna

Dornas

Son unhas embarcacións mais ben pequenas, 14 a 16 cuartas de quilla (unha cuarta equivale a 21 cm.). As de maior tamaño chamábanse xeiteiras por seren utilizadas coa arte do xeito. As máis pequenas, que apenas superaban os tres metros de eslora, empregábanse para a pesca do polbo dentro da ría, por iso recibían o [...]

, , ,