A. D. Esteirana Remo

Asociación Deportiva Esteirana Remo

ASEMBLEAS XERAIS EXTRAORDINARIA E ORDINARIA DE SOCIOS

Pola presente convócase Asemblea Xeral Extraordinaria de Socios, que se celebrará no salón das instalacións da Horta de Casalís o 8 de Febreiro ás 18,00 h. en primeira convocatoria, e ás 18:30 h. en segunda, co único punto da ORDE DO DÍA:

  1. Nomeamento da Xunta Xestora para a temporada 2014.

Esteiro, 25 de Xaneiro de 2014

Francisco Lestón Caamaño

SECRETARIO

 

Pola presente convócase Asemblea Xeral Ordinaria de Socios, que se celebrará no salón das instalacións da Horta de Casalís o 8 de Febreiro ás 18,30 h. en primeira convocatoria, e ás 19:00 h. en segunda, co seguinte ORDE DO DÍA:

  1. Lectura e aprobación, se procede, das actas anteriores.
  2. Proxecto deportivo temporada 2014.
  3. Orzamento temporada 2014.
  4. Pregos e preguntas.

Esteiro, 25 de Xaneiro de 2014.

Francisco Lestón Caamaño

SECRETARIO

Comments are currently closed.