A. D. Esteirana Remo

Asociación Deportiva Esteirana Remo

Dornas

Son unhas embarcacións mais ben pequenas, 14 a 16 cuartas de quilla (unha cuarta equivale a 21 cm.).
As de maior tamaño chamábanse xeiteiras por seren utilizadas coa arte do xeito. As máis pequenas, que apenas superaban os tres metros de eslora, empregábanse para a pesca do polbo dentro da ría, por iso recibían o nome de dornas polbeiras. Nas primeiras faeanaban entre 3 e 6 homes e nas pequenas de 1 a 3 mariñeiros.

, , ,

Comments are currently closed.